Cơ hội duy nhất để việt nam dự Worldcup 2026

Cơ hội duy nhất để việt nam dự Worldcup 2026

ᴄơ ʜộɪ ʟớɳ ʜᴀʏ ɳʜỏ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ᴛʀìɳʜ độ ᴄᴀᴏ ʜᴀʏ ᴛʜấᴘ. ɳếᴜ ᴋʜôɳɢ ᴄó sự độᴛ ᴘʜá ᴠề ʟựᴄ ʟượɳɢ ᴠà ʟốɪ ᴄʜơɪ ᴛʀᴏɳɢ ɳăᴍ ᴛớɪ, ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ ᴋʜó ɳɢʜĩ đếɳ ᴄʜᴜʏệɳ ᴅự ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ .

ᴅù ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ ᴍở ᴄửᴀ ᴄʜᴏ độɪ ᴠà ᴄʜâᴜ Á đượᴄ ɳâɳɢ ʟêɳ sᴜấᴛ ᴄʜíɳʜ ᴛʜứᴄ, ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ ᴄũɳɢ ᴘʜảɪ ᴘʜấɳ đấᴜ ᴄậᴛ ʟựᴄ ᴍớɪ ᴍᴏɳɢ ᴛɪếᴘ ᴄậɳ ɳʜóᴍ ᴄó ᴋʜả ɳăɳɢ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴠòɳɢ ʟᴏạɪ ᴋʜáᴄ ɳʜᴀᴜ.

Đɪểᴍ ᴅᴀɳʜ ᴄʜướɳɢ ɳɢạɪ

Đốɪ ᴠớɪ ᴛʜầʏ ᴛʀò ʜᴜấɳ ʟᴜʏệɳ ᴠɪêɳ (ʜʟᴠ) ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɳɢ-sᴇᴏ, ᴠàᴏ đếɳ ᴠòɳɢ ʟᴏạɪ ᴛʜứ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ ᴛʜựᴄ sự ʟà ᴋỳ ᴛíᴄʜ. ɳʜưɳɢ ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ᴄũɳɢ ᴄầɳ ɳʜìɳ ʀàɳʜ ᴍạᴄʜ ở ᴠòɳɢ ʟᴏạɪ ᴛʜứ , ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ ᴄʜỉ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ đượᴄ ᴄáᴄ độɪ Đôɳɢ ɳᴀᴍ Á.

ᴠòɳɢ ʟᴏạɪ ᴛʜứ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ ᴄủᴀ ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ɢɪốɳɢ ʜệᴛ ᴍộᴛ ᴀғғ ᴄᴜᴘ ᴛʜᴜ ɳʜỏ, ɳơɪ ᴄʜỉ ᴄó ᴜᴀᴇ ʟà độɪ “ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ”. ᴜᴀᴇ ɢɪàɳʜ ɳɢôɪ ɳʜấᴛ ʙảɳɢ, đúɳɢ ᴠớɪ đẳɳɢ ᴄấᴘ ᴄủᴀ ʜọ. ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ đɪ ᴛɪếᴘ ʙằɳɢ sᴜấᴛ ɳʜì ᴄó ᴛʜàɳʜ ᴛíᴄʜ ᴛốᴛ, ʙỏ ʟạɪ sᴀᴜ ʟưɳɢ ᴛʜáɪ ʟᴀɳ, ɪɳᴅᴏɳᴇsɪᴀ, ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ ᴋʜôɳɢ đạᴛ ᴘʜᴏɳɢ độ ᴄᴀᴏ ɳʜấᴛ ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó.

ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ɳʜìɳ ʟạɪ để ᴛʜấʏ ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ đã ʀấᴛ ɳỗ ʟựᴄ, xᴜấᴛ sắᴄ để ɢɪàɳʜ ʟấʏ ᴄʜỗ đứɳɢ ᴛʀᴏɳɢ ᴛᴏᴘ độɪ ʜàɳɢ đầᴜ ᴄʜâᴜ ʟụᴄ, ɳʜưɳɢ ɳʜư ᴠậʏ ᴋʜôɳɢ ᴄó ɳɢʜĩᴀ ʟà ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ đủ ᴛự ᴛɪɳ ở ᴄửᴀ ᴛʀêɳ sᴏ ᴠớɪ ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɳ, ᴋʏʀɢʏᴢsᴛᴀɳ ʜᴀʏ ᴊᴏʀᴅᴀɳ – ᴄáᴄ độɪ ᴠăɳɢ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴠòɳɢ ʟᴏạɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɳɢ. Đốɪ đầᴜ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɳềɳ ʙóɳɢ đá ɳàʏ ở ᴍọɪ ᴄấᴘ độ, ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ ᴠẫɳ ᴛʜᴜᴀ ɳʜɪềᴜ ʜơɳ ᴛʜắɳɢ.

ɳɢᴀʏ ᴄả ᴛʜáɪ ʟᴀɳ, ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể đã ᴛʜàɳʜ ᴄôɳɢ ʜơɳ ʜọ ᴛʀêɳ ɳʜữɳɢ ᴄᴜɳɢ đườɳɢ ʟớɳ, ɳʜưɳɢ ᴋʜɪ ᴄʜạᴍ ᴛʀáɳ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ở “ᴀᴏ ʟàɳɢ”, ʜọ ᴠẫɳ ʟà ɳỗɪ áᴍ ảɳʜ ᴄʜưᴀ ᴛìᴍ ʀᴀ ʟờɪ ɢɪảɪ. ɳɢườɪ ᴛʜáɪ đáɳʜ ʙạɪ độɪ ǫᴜâɳ ᴄủᴀ ᴛʜầʏ ᴘᴀʀᴋ ᴛạɪ ᴀғғ ᴄᴜᴘ ɢầɳ ɳʜấᴛ ᴠà ᴛʜᴇᴏ ʟᴏɢɪᴄ, ʜọ sẽ ʟà đốɪ ᴛʜủ ᴄựᴄ ᴋỳ ᴋʜó ᴋʜăɳ ᴛʀᴏɳɢ ɢɪấᴄ ᴍơ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ ᴄủᴀ ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ.


ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ ᴄầɳ ǫᴜá ᴛʀìɳʜ ᴅàɪ để ᴠươɳ ᴛớɪ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ. Ảɳʜ: ʀᴇᴜᴛᴇʀs.

ɳếᴜ ᴛʜáɪ ʟᴀɳ đã ʟà ᴠậᴛ ᴄảɳ đáɳɢ ɢờᴍ, ɳɢᴜʏ ᴄơ đếɳ ᴛừ ɳʜóᴍ ᴏᴍᴀɳ, sʏʀɪᴀ, ǫᴀᴛᴀʀ, ɪʀᴀǫ, ᴜᴀᴇ, ᴅĩ ɳʜɪêɳ ᴄả ᴛᴜʏểɳ ᴛʀᴜɳɢ ǫᴜốᴄ, ᴄòɳ ʟớɳ ʜơɳ ɢấᴘ ʙộɪ. ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ ᴄầɳ ʜọᴄ ᴄáᴄʜ ᴄʜơɪ sòɳɢ ᴘʜẳɳɢ ᴠà ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ɳʜữɳɢ ᴄửᴀ ảɪ ᴅạɳɢ ɳàʏ, ᴛʜì ᴍớɪ ᴍᴏɳɢ ᴄʜᴇɳ ᴄʜâɳ ᴠàᴏ sᴜấᴛ đɪ xᴀ ɳʜấᴛ.

ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ᴋʜôɳɢ ᴄầɳ ᴛíɳʜ đếɳ sᴀᴜᴅɪ ᴀʀᴀʙɪᴀ, ɳʜậᴛ ʙảɳ, ɪʀᴀɳ, ʜàɳ ǫᴜốᴄ, ᴠì ʜọ ở ɳʜữɳɢ ɳấᴄ ᴛʜᴀɳɢ ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ. ɳʜưɳɢ ʜãʏ ʜìɳʜ ᴅᴜɳɢ, ɳăᴍ sᴀᴜ, ᴜᴀᴇ ᴠà ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ sẽ ᴋʜôɳɢ ᴄầɳ đá ᴘʟᴀʏ-ᴏғғ ɳữᴀ, ʜọ ᴠà ɳʜóᴍ độɪ ở ᴛʀêɳ, ɢầɳ ɳʜư sẽ ᴄʜɪếᴍ sᴜấᴛ ᴠàᴏ ᴛʜẳɳɢ ɳɢàʏ ʜộɪ ʙóɳɢ đá ᴛʜế ɢɪớɪ.

ᴄᴜộᴄ ᴄʜơɪ ᴛʜựᴄ ᴛế sẽ ᴄʜỉ ᴄòɳ sᴜấᴛ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ độɪ ᴋʜá, ᴛʀᴜɳɢ ʙìɳʜ ᴋʜá ᴠà ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ, ᴛʜáɪ ʟᴀɳ. ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ʜãʏ ʜìɳʜ ᴅᴜɳɢ độ ᴋʜó ᴄủᴀ ʙàɪ ᴛᴏáɳ ᴛìᴍ ᴠé đếɳ ʙắᴄ ᴍỹ ᴠàᴏ ɳăᴍ .

Đɪềᴜ ɢì sẽ đếɳ ɳăᴍ sᴀᴜ?
ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ ᴄʜỉ ɢɪàɳʜ đượᴄ đɪểᴍ ở ᴠòɳɢ ʟᴏạɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɳɢ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ (ᴛʜấᴘ ɳʜấᴛ ᴛʀᴏɳɢ độɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự), ɳʜưɳɢ ʟựᴄ ʟượɳɢ ᴛʀᴏɳɢ ᴛᴀʏ ᴛʜầʏ ᴘᴀʀᴋ đượᴄ đáɳʜ ɢɪá ʟà đã đạᴛ ɳɢưỡɳɢ ɢɪớɪ ʜạɳ ᴄủᴀ ᴍìɳʜ.

ᴄựᴜ ᴛᴜʏểɳ ᴛʜủ Đặɳɢ ᴘʜươɳɢ ɳᴀᴍ ᴘʜâɳ ᴛíᴄʜ độ ᴛᴜổɪ ᴛʀᴜɳɢ ʙìɳʜ ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ ᴛʀᴏɳɢ ᴛʀậɳ ɢặᴘ ɳʜậᴛ ʙảɳ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ xấᴘ xỉ , ɳɢʜĩᴀ ʟà ᴋʜɪ ᴄʜɪɳʜ ᴘʜụᴄ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ , ᴄáᴄ ᴛʀụ ᴄộᴛ đềᴜ ở ᴍứᴄ – ᴛʀở ʟêɳ.

ᴛʀêɳ ʟý ᴛʜᴜʏếᴛ, đấʏ ᴠẫɳ ʟà độ ᴛᴜổɪ ᴄòɳ đóɳɢ ɢóᴘ ᴛốᴛ ở ᴄáᴄ ɳềɳ ʙóɳɢ đá ᴛɪêɳ ᴛɪếɳ. ɳʜưɳɢ ᴠớɪ ᴛố ᴄʜấᴛ ᴠà “ᴄʜâɳ đế” ʙồɪ đắᴘ ᴛʜể ʟựᴄ ᴄủᴀ ɳɢườɪ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ, ᴇ ʀằɳɢ ᴠɪệᴄ ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴘʜᴏɳɢ độ ᴄᴀᴏ ở ᴛᴜổɪ “ʙăᴍ” ʀấᴛ ᴋʜó.

ʟàᴍ ᴘʜéᴘ ᴄộɳɢ ᴛʜô sơ, ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ sẽ ᴛʜấʏ sᴀᴜ đâʏ ɳăᴍ, ɳʜữɳɢ ɳɢườɪ ᴄó ɳɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ ᴘʜảɪ ɢɪã ᴛừ độɪ ᴛᴜʏểɳ ʟà ʙùɪ ᴛấɳ ᴛʀườɳɢ ( ᴛᴜổɪ), ᴛʀầɳ ɳɢᴜʏêɳ ᴍạɳʜ (), Đặɳɢ ᴠăɳ ʟâᴍ, ǫᴜế ɳɢọᴄ ʜảɪ, Đỗ ʜùɳɢ ᴅũɳɢ (đềᴜ ᴛᴜổɪ).

ɳɢᴀʏ ᴄả ɳɢᴜʏễɳ ᴄôɳɢ ᴘʜượɳɢ ᴄũɳɢ sẽ ᴛᴜổɪ, ᴍà ᴄùɳɢ ᴠớɪ ᴘʜượɳɢ, ʟứᴀ ᴄầᴜ ᴛʜủ ʜᴀɢʟ ʙị ᴄᴏɪ ʟà ʀấᴛ ᴋʜó ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɳ ᴛʜêᴍ ɳữᴀ ở ᴛầᴍ ǫᴜốᴄ ᴛế ʙởɪ ᴛʜể ʟựᴄ ᴠà ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄʜơɪ ʙóɳɢ ʜạɳ ᴄʜế.

Đếɳ ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó, ɢáɳʜ ᴠáᴄ độɪ ʙóɳɢ sẽ ʟà ɳʜɪệᴍ ᴠụ ᴄủᴀ ɳɢᴜʏễɳ ǫᴜᴀɳɢ ʜảɪ, ɳɢᴜʏễɳ ᴛʜàɳʜ ᴄʜᴜɳɢ, ʜồ ᴛấɳ ᴛàɪ, ɳɢᴜʏễɳ ʜᴏàɳɢ Đứᴄ, ᴘʜạᴍ ᴛᴜấɳ ʜảɪ ʜᴀʏ ɳɢᴜʏễɳ ᴛʜᴀɳʜ ʙìɳʜ – ʙùɪ ʜᴏàɳɢ ᴠɪệᴛ ᴀɳʜ, ᴄặᴘ ᴛʀᴜɳɢ ᴠệ ᴜ ᴠừᴀ ᴄó ʟầɳ đầᴜ ᴄʜơɪ ᴄùɳɢ ɳʜᴀᴜ ᴛʀêɳ ᴛᴜʏểɳ. ᴠà đươɳɢ ɳʜɪêɳ, ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ᴛʀôɳɢ đợɪ ᴄáᴄ ɢươɳɢ ᴍặᴛ ᴛʀẻ ʜôᴍ ɳᴀʏ ᴍớɪ – ᴛᴜổɪ ᴄũɳɢ sẽ ᴘʜảɪ ʟớɳ ʟêɳ.


ǫᴜᴀɳɢ ʜảɪ sẽ ʀơɪ ᴠàᴏ độ ᴄʜíɳ sự ɳɢʜɪệᴘ ᴠàɪ – ɳăᴍ ᴛớɪ. Ảɳʜ: ᴠɪệᴛ ʟɪɳʜ.

ʟúᴄ ɳàʏ, ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ᴄʜưᴀ đủ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɳ để đáɳʜ ɢɪá ᴛɪềᴍ ɳăɳɢ ᴄủᴀ ʟứᴀ ᴜ, ᴜ ᴋế ᴄậɳ. sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs sẽ ᴄʜỉ ʀᴀ ɳʜữɳɢ ᴅáɳɢ ᴅấᴘ đầᴜ ᴛɪêɳ ᴠề ᴛươɳɢ ʟᴀɪ ɢầɳ ᴄủᴀ ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ.

ɳʜưɳɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɳ ɢɪᴀ, sẽ ʀấᴛ ᴋʜó để độɪ ɳɢũ đàɳ ᴇᴍ ɳàʏ đạᴛ đếɳ ᴛʀìɳʜ độ ᴄủᴀ ᴛʜế ʜệ ᴠàɳɢ ᴛừɳɢ ᴋɪɳʜ ǫᴜᴀ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ ᴜ ʜᴀʏ ᴠòɳɢ ᴄʜᴜɳɢ ᴋếᴛ ᴜ ᴄʜâᴜ Á ᴠà ʟàᴍ ʀườɳɢ ᴄộᴛ độɪ ᴛᴜʏểɳ ɳɢᴀʏ ᴛừ ᴋʜɪ ᴄòɳ ᴍăɳɢ sữᴀ.

ᴛʜế ᴍà ɳɢᴀʏ ᴄả ɳʜữɳɢ ᴄᴏɳ ɳɢườɪ đượᴄ ᴄᴏɪ ʟà “ᴛɪɳʜ ᴛúʏ” ấʏ ᴄũɳɢ đᴀɳɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄʜữɳɢ ʟạɪ ʜᴏặᴄ ᴛụᴛ ʟùɪ. ᴛʜủ ᴍôɳ ʙùɪ ᴛɪếɳ ᴅũɳɢ, ʜà Đứᴄ ᴄʜɪɳʜ ᴍấᴛ ᴠị ᴛʀí ɳɢᴀʏ ở ᴄʟʙ, Đỗ ᴅᴜʏ ᴍạɳʜ, ᴛʀầɳ Đìɳʜ ᴛʀọɳɢ, ᴘʜᴀɳ ᴠăɳ Đứᴄ ʟᴏᴀʏ ʜᴏᴀʏ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄʜấɳ ᴛʜươɳɢ, Đᴏàɳ ᴠăɳ ʜậᴜ – ɳɪềᴍ ʜʏ ᴠọɳɢ ʟớɳ ɳʜấᴛ ᴠươɳ ᴋʜỏɪ ᴛầᴍ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ – ᴄʜưᴀ ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴍớɪ ᴛìᴍ ʟạɪ đượᴄ ᴄảᴍ ɢɪáᴄ ᴛʜɪ đấᴜ.

ǫᴜᴀɳɢ ʜảɪ xᴜấᴛ ɳɢᴏạɪ ʟà đáɳʜ ᴄượᴄ ᴠớɪ sự ɳɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴍìɳʜ. ɳếᴜ ᴛʜàɳʜ ᴄôɳɢ, ᴀɳʜ sẽ ᴍᴀɳɢ ᴠề ᴄú ʙứᴛ ᴘʜá ᴄʜᴏ ʙảɳ ᴛʜâɳ ᴠà độɪ ᴛᴜʏểɳ ᴄũɳɢ ᴛʜơᴍ ʟâʏ. ɳʜưɳɢ ɳếᴜ ᴛʜấᴛ ʙạɪ ɳʜư ɳʜữɳɢ ɳɢườɪ đɪ ᴛʀướᴄ, ʟɪệᴜ ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ᴄó ᴄòɳ ᴍộᴛ ʜảɪ “ᴄᴏɳ” đầʏ ɳʜᴜệ ᴋʜí ᴄủᴀ ʜɪệɳ ᴛʜờɪ?

ᴛʀᴏɳɢ ᴋʜɪ ấʏ, ɳɢᴜồɳ “ɳɢᴏạɪ ʟựᴄ” ᴄũɳɢ ᴄʜưᴀ ᴄó ɳʜɪềᴜ ᴛɪếɳ ᴛʀɪểɳ, ɳɢᴏạɪ ᴛʀừ ᴠɪệᴄ ᴛʜủ ᴛʜàɳʜ ғɪʟɪᴘ ɳɢᴜʏễɳ ᴄó ᴛʜể sẽ đầᴜ ǫᴜâɳ ᴄʜᴏ ᴄʟʙ ʙìɳʜ Địɳʜ ᴠàᴏ ɳửᴀ sᴀᴜ ᴠ.ʟᴇᴀɢᴜᴇ.

Đó ʟà ʙướᴄ đệᴍ ᴄầɳ ᴛʜɪếᴛ ɳếᴜ ғɪʟɪᴘ ɳɢᴜʏễɳ ᴛʜựᴄ sự ᴍᴜốɳ ᴋʜᴏáᴄ áᴏ ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ. ɳʜưɳɢ sᴀᴜ ᴀɳʜ, ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ᴄʜưᴀ ᴛʜấʏ độɳɢ ᴛĩɳʜ ɢì ᴋʜả ǫᴜᴀɳ ᴛʜêᴍ ɳữᴀ.

ɳếᴜ ᴠẫɳ ᴄʜỉ ᴛʀôɳɢ ᴠàᴏ “ɳộɪ ʟựᴄ”, ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɳ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ ᴄó ʟẽ ʟà ʙấᴛ ᴋʜả ᴛʜɪ ᴠớɪ ᴛᴜʏểɳ ᴠɪệᴛ ɳᴀᴍ. ᴅù ᴛʜầʏ ᴘᴀʀᴋ ᴄó ᴄòɳ ɳɢồɪ ɢʜế ʟáɪ ᴛʀᴏɳɢ ɳăᴍ ᴛớɪ ʜᴀʏ ᴋʜôɳɢ, ɳɢườɪ ᴛʜᴜʏềɳ ᴛʀưởɳɢ ɳàᴏ ᴄũɳɢ ᴛʜậᴛ ᴋʜó xᴏᴀʏ xở ɳếᴜ ᴛʀᴏɳɢ ᴛᴀʏ ᴋʜôɳɢ ᴄó đủ ǫᴜâɳ ᴄʜấᴛ ʟượɳɢ.

ᴠà ᴋʜɪ ấʏ, ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʜɪếᴛ ᴛʜựᴄ đốɪ ᴠớɪ ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ᴠẫɳ ᴄʜỉ ɳêɳ ʟà ᴘʜấɳ đấᴜ ʟạɪ ᴄó ᴍặᴛ ở ᴠòɳɢ ʟᴏạɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɳɢ. ᴛáɪ ʟậᴘ đượᴄ ᴛʜàɳʜ ᴛíᴄʜ ɳàʏ ᴄũɳɢ ʟà đɪềᴜ ᴘʜɪ ᴛʜườɳɢ ᴠớɪ ɳʜữɳɢ ᴄᴏɳ ɳɢườɪ ʜɪệɳ ᴛạɪ, để đếɳ ʟúᴄ đó, ᴄʜúɳɢ ᴛᴀ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɳóɪ ᴄùɳɢ ɳʜᴀᴜ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɳ ɳăᴍ.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.